slidewandeling1.png

Wat wij geloven

Afdrukken
Wij geloven in ..

 • ... de ene ware God, die eeuwig leeft in drie personen: de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
 • ... de liefde, genade en de soevereiniteit van God in het creëren, onderhouden, regeren, verlossen en het beoordelen van de wereld.
 • ... de goddelijke inspiratie en het hoogste gezag van het Oude en Nieuwe Testament, het geschreven Woord van God volledig betrouwbaar voor geloof en gedrag.
 • ... de waardigheid van alle mensen, mannelijke en vrouwelijke naar Gods beeld geschapen, om lief te hebben, om heilig te zijn en zorg voor de schepping te drage, maar bedorven door de zonde, de Gods toorn en oordeel verdienende.
 • ... de menswording van Gods eeuwige Zoon, de Heer Jezus Christus geboren uit de maagd Maria, echt goddelijk en waarlijk mens, doch zonder te zondigen.
 • ... het zoenoffer van Christus aan het kruis: sterven in onze plaats, het betalen van de prijs van de zonde en het verslaan van het kwaad, om ons te verzoenen met God.
 • ... de lichamelijke opstanding van Christus, de eerste vruchten van onze opstanding, Zijn hemelvaart naar de Vader, en Zijn regeerperiode en bemiddeling als de enige Redder van de wereld.
 • ... de rechtvaardiging van zondaren alleen door de genade van God door het geloof in Christus.
 • ... het zending van God de Heilige Geest, die ons tot bekering leidt, ons verenigt met Christus door wedergeboorte, sterkt ons discipelschap en ondersteunt ons getuigenis.
 • ... de kerk, het lichaam van Christus zowel dichtbij als veraf, het priesterschap van alle gelovigen, levend door de Geest en begiftigd met gaven van de Geest om God te aanbidden en het evangelie te verkondigen, het bevorderen van gerechtigheid en liefde.
 • ... de persoonlijke en zichtbare terugkeer van Jezus Christus om Gods doeleinden te vervullen, alle mensen uit de dood opwekkend ter oordeel, gevende het eeuwige leven aan de verlosten en eeuwige verdoemenis voor de verlorenen, en een nieuwe hemel en nieuwe aarde.


 
Friday the 31st. copyright @2012 www.BethAhabah.nl